Pokyny pro zápis do rozvrhu předmětů X34ELE, X36PJC, X36PJV a Y36PJV

X34ELE

Předmět je rozvrhován ve třech přednáškových paralelkách, laboratorní cvičení se konají v místnostech 0418 a 0419. Student si může vybrat libovolnou paralelku, obsah přednášek je stejný. Zkušenost ukazuje, že obtížnost předmětu je výrazně jiná pro absolventa gymnázia a absolventa průmyslové školy elektrotechnické. Proto se bude lišit náplň laboratorních cvičení.

Laboratorní cvičení určená pro absolventy gymnázií se budou konat v místnosti 0419. Náplň cvičení bude brát ohled na to, že studenti nemají předchozí bezprostřední zkušenost s elementárním elektrickým a elektronickým měřením. Ve cvičeních bude zdůrazněna praktická složka laboratorní práce.

Laboratorní cvičení určená pro absolventy elektrotechnických průmyslovek se budou konat v místnosti 0418. Náplň cvičení bude předpokládat základní praktické zkušenosti s elektrickým a elektronickým měřením, důraz bude kladen na zlepšení dovedností aplikovat teoretické přístupy (matematické řešení) v elektronických obvodech.

V KOSu se student zapíše do cvičební paralelky dle svého výběru, touto volbou se mu automaticky nezvolí přednášková paralelka. Je třeba, aby v samostatném kroku si zapsal některou z nabídnutých přednáškových paralelek.

X36PJC

Předmět je formálně rozdělen do dvou přednáškových paralelek, přednášky se ale konají v jediném termínu ve stejné posluchárně (pátek 14:30-16:00, 256). Cvičení jsou seminární a počítačová. Seminární cvičení (cvičební paralelky) se konají v lichý (resp. sudý) týden a každé má kapacitu cca 80 studentů. Počítačová cvičení (laboratorní paralelky) se konají v sudý (resp. lichý) týden a každé má kapacitu cca 21 studentů. Na předmět je zapsáno cca 360 studentů, přibližně polovina je z 1. ročníku a polovina z vyšších ročníků. Tomu je přizpůsobena náplň cvičení.

Pro studenty 1. ročníku se nabízejí seminární cvičení (paralelky cvičební) v lichých týdnech a počítačová cvičení (paralelky laboratorní) v sudých týdnech. Pro studenty vyšších ročníků je tomu naopak.

Je třeba, aby každý student se zapsal do rozvrhu jednoho z nabídnutých seminárních cvičení typu C, čímž dojde automaticky také k zápisu do přednáškové paralelky.

Je třeba, aby v dalším samostatném kroku se každý student zapsal do rozvrhu jednoho z nabídnutých počítačových cvičení typu L.

X36PJV

Předmět je rozdělen do dvou přednáškových paralelek, jejichž přednášky se konají v jediném termínu (středa 18:00-19:30, 209,309). Přednášející bude přednášet v místnosti 209, do místnosti 309 bude přednáška přenášena videotechnikou (s možností dotazů na přednášejícího) a dozorována jedním ze cvičících. Cvičení jsou seminární (v KOSu typ C) a počítačová (v KOSu typ L).

Seminární cvičení se konají v lichý (resp. sudý) týden a každé má kapacitu cca 100 studentů. Počítačová cvičení se konají v sudý (resp. lichý) týden a každé má kapacitu dle počítačové učebny (20 až 25 studentů).

V KOSu se student se zapíše pouze na počítačové cvičení (paralelka typu L), čímž dojde automaticky také k zápisu na spjaté seminární cvičení a přednášku. Termín počítačového cvičení si vybere tak, aby mu vyhovoval i termín odpovídajícího seminárního cvičení.

Y36PJV

Předmět je rozdělen do dvou paralelek, přednášky se konají v jediném termínu (pátek 7:30-9:00, 209,309). Přednášející bude přednášet v místnosti 209, do místnosti 309 bude přednáška přenášena videotechnikou (s možností dotazů na přednášejícího) a dozorována jedním ze cvičících. Cvičení jsou seminární a počítačová. Seminární cvičení se konají v lichý (resp. sudý) týden a každé má kapacitu cca 100 studentů. Počítačová cvičení se konají v sudý (resp. lichý) týden a každé má kapacitu dle počítačové učebny (20 až 25 studentů).

V KOSu se student se zapíše pouze na počítačové cvičení (paralelka typu L), čímž dojde automaticky také k zápisu na spjaté seminární cvičení a přednášku. Termín počítačového cvičení si vybere tak, aby mu vyhovoval i termín odpovídajícího seminárního cvičení.

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: