Předběžný zápis předmětů pro ZS 2007/08

Od 16. 4. do 11. 5. 2007 probíhá předběžný zápis předmětů pro zimní semestr 2007/08. Cituji Předpis pro provádění studijních programů, čl. 6, bod 5:

Před zápisem do semestru se zpravidla koná předběžný zápis předmětů a zápis do rozvrhu. Předběžným zápisem předmětů v posledních týdnech výuky v semestru student deklaruje zájem o zápis předmětů v následujícím semestru. Předběžným zápisem lze vyznačit předměty v rozsahu 15 až 45 kreditů. Studentovi, který si předběžně nezapsal předmět, nebude v případě nedostatečné kapacity předmět zapsán. V případě převisu poptávky rozhoduje o zařazení do předmětu vedoucí katedry.

Termín postupného otevírání zápisu do rozvrhu bude oznámen po vytvoření rozvrhu na začátku června.

Studenti, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského programu, si předběžně zapíší předměty oboru a bloku zaměření, na který se hlásí.

doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: