Počty bodů potřebné pro přijetí do bakalářských programů

  1. Minimum bodů potřebných pro přijetí do programu Elektrotechnika informatika (EaI) je 5.
  2. Minimum bodů potřebných pro přijetí do programu Softwarové technologie a management (STM) je 10.
  3. Uchazeči, kteří se hlásili do programu STM, na přihlášce měli uveden 2. program EaI, dosáhli alespoň 5 a méně než 10 bodů, budou přijati do programu EaI.
  4. Uchazeči, kteří se hlásili do programu STM, na přihlášce neměli uveden 2. program EaI, dosáhli alespoň 5 a méně než 10 bodů, mohou písemně požádat o zařazení do přijímacího řízení do programu EaI a budou do tohoto programu přijati.
Za obsah odpovídá: