Přijímací řízení do magisterských studijních programů

stav 10. 7.

Přijímací řízení probíhá v jednotlivých oborových přijímacích komisích, ped. oddělení zajišťuje pouze administrativní podporu.

V oborech byly již rozeslány pozvánky k pohovorům.

Uchazeči, kteří budou přijatí bez přijímací zkoušky, obdrží písemné rozhodnutí.

Omlouvám se i za zpoždění, která jsem nezpůsobil.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: