Účelové stipendium z humanitárních důvodů

Studenti všech forem presenčního studia na FEL, kteří pečují o vlastní nezletilé děti a doloží tuto skutečnost, mohou podat nejpozději do 11. 12. na PeO (studenti DSP na VVZS) písemnou žádost o účelové stipendium z humanitárních důvodů. Na stipendia je vyčleněna omezená částka - výše stipendia tedy bude určena podle počtu podaných žádostí.

Žádost je třeba doložit následujícími dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • oznámení o přiznání dávky sociální podpory - přídavku na dítě
Účelová stipendia
Za obsah odpovídá: