Kriteria pro rozdělování do oborů bakalářských programů

Během března a dubna 2007 proběhne rozdělení studentů 1. ročníku bakalářských programů do oborů. Studenti budou včas vyzváni k tomu, aby prostřednictvím funkce KOS vyplnili svůj zájem o obor. Pokud poptávka na nějaký obor překročí jeho kapacitu, budou zájemci o obor vybráni v pořadí, které se sestaví podle následujících kriterií.

Program EaI:

Vážený průměr z předmětů X01MA1, X01ALG a X36ALG, X31EO1 a X12UEM, váhami známek jsou počty kreditů; největší sčítanec v čitateli se škrtá, známka za neukončený předmět je 6,1.

Program STM:

Vážený průměr z předmětů Y01MA1, Y01ALG, Y31ELI, Y36ALG a Y36UOS, váhami známek jsou počty kreditů; předmět s nejhorším hodnocením se škrtá, za neukončené předměty (po škrtnutí) se připočítává desetinásobek kreditů. Předmětem s nejhorším hodnocením je neukončený předmět; má-li student ukončeny všechny předměty, pak předmět s nejhorší známkou. Je-li takových předmětů více, pak předmět s nejvyšším počtem kreditů.

Pro předběžný výpočet (bez záruky) můžete použít tabulku v Excelu.

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: