Staň se kosmickým magistrem v evropském programu SpaceMaster na FEL ČVUT!

Uzávěrka přihlášek na další kolo se blíží!

Pokud se zajímáte o kosmický výzkum a kosmické technologie, máte výborné či velmi dobré hodnocení Bakalářské státní zkoušky (anebo jste ve 4. ročníku nestrukturovaného studijního programu a máte velmi dobrý prospěch), jste schopni studovat v angličtině, přejete si strávit dva roky v dobré společnosti přísně vybraných studentů z celého světa, chcete další semestry absolvovat na špičkových evropských univerzitách, nebo se stipendiem EU absolvovat vybrané kurzy na Stanfordské univerzitě, v Šanghaji či Tokiu, toužíte získat dvojitý evropský diplom a dva tituly najednou (Double Degree), pak místo standardních magisterských oborů ČVUT zvolte novinku: Evropský magisterský program SpaceMaster na katedře řídicí techniky FEL ČVUT.

SpaceMaster je jeden z prvních skutečně celoevropských magisterských oborů. Je financován evropským programem Erasmus Mundus. Českou republiku v něm zastupuje katedra řídicí techniky FEL ČVUT. Doba studia je 4 semestry a výuka probíhá v angličtině. Studenti získají rozšířené znalosti kosmických věd a technologií, zejména z oblasti raket, sond, satelitů, balonů, a radarů, telerobotiky, senzorové techniky, automatického řízení a kosmické dynamiky.

Úvodní semestr se základními předměty studují všichni studenti na slavné Univerzitě Julia Maxmiliána ve Würzburgu v Německu, úzce propojené s Evropským kosmickým průmyslem. Druhý semestr má předměty s vazbou na řešení projektů a všichni studenti ho absolvují v kosmickém středisku ve švédské Kiruně, daleko za polárním kruhem.

Na další semestry se studenti dělí na jednotlivé specializace v rámci programu SpaceMaster. Studenti ČVUT se vrací do Prahy na katedru řídicí techniky FEL, kde se ve třetím semestru zaměří na automatické řízení a vestavěné systémy s kosmickými i pozemskými aplikacemi. Ve výjimečných případech se naopak mohou věnovat jiným specializacím na univerzitách ve francouzském Toulouse, anglickém Cranfieldu či finských Helsinkách. Během posledních dvou semestrů mohou studenti v případě potřeby na kratší dobu navštívit partnerská evropská pracoviště, vybraní studenti pak i pracoviště na Stanfordu, v Tokiu či Šanghaji. Ve čtvrtém semestru studenti absolvují závěrečné předměty a pracují na diplomové práci podle své specializace. Katedra řídicí techniky plánuje v sérii těchto diplomových prací postupně navrhnout, sestrojit, vypustit a provozovat malou družici typu piko-satelit.

Každá diplomová práce má dva vedoucí z různých zemí a je obhájena před mezinárodní komisí. Po úspěšné obhajobě získá student ČVUT standardní titul Ing. a k tomu ještě magisterský titul ze švédské Univerzity Lulea-Kiruna.

Během studia v programu SpaceMaster studenti potkají mnoho významných světových odborníků. Teorii je bude učit např. prof. Sven Molin (Lulea-Kiruna a Melbourne) koordinátor celého projektu či prof. Vladimír Kučera (Praha), zakladatel po celém světě rozšířené algebraické teorie řízení. Aplikace např. prof. Klaus Schilling (Würzburg a Stanford), autor mnoha kosmických projektů, např. nedávného úspěšného přistání sondy Cassini-Huygens na Saturnově měsíci Titanu. Projekty povedou další významní odborníci, často z evropských průmyslových firem. Některé kurzy povedou profesoři ze Stanfordu, Tokia a Šanghaje. Výsledky laboratorních prací budou testovány naostro: buď přímo v kosmu anebo aspoň vysoko v zemské atmosféře.

V prvních dvou letech se studia zúčastnilo přes100 studentů z celého světa. Mezi nimi bylo i několik z ČVUT a nevedli si špatně. Další ročník začne v září 2007 a našich může být až 10. Teď je ta správná chvíle se přihlásit !

Podmínky přijetí jsou na www.spacemaster.cz, další informace a zajímavosti také na www.spacemaster.se.

Michael Šebek
vedoucí české sekce programu SpaceMaster
a vedoucí katedry řídicí techniky FEL ČVUT.

Administrativní pokyny a podrobnosti

Všichni zájemci by měli raději hned kontaktovat doc. Jan Bílka na katedře řídicí techniky FEL ČVUT, a to buď telefonicky na 224-357-307, e-mailem na bilekj@fel.cvut.cz anebo po předchozí domluvě osobně na Katedře řídicí techniky FEL, Karlovo náměstí 13, budova E, přízemí, místnost č. 5.

Podmínky přijetí

 • ukončení bakalářského studijního programu s prospěchem výborně nebo velmi dobře,
 • složení zkoušky z angličtiny s certifikátem TOFEL (poměr 580/239 a vyšší) nebo IELTS (poměr 6,5 a vyšší),
 • odeslání přihlášky na příští akademický rok je vždy do 1. dubna (pro Non-EU do 15. ledna), která obsahuje:
  • úplný životopis,
  • Bakalářský diplom, vysvědčení o bakalářské zkoušce a dodatek k diplomu,
  • výpis zkoušek za celé studium na vysoké škole,
  • diplom nebo potvrzení o jazykové způsobilosti v anglickém jazyku,
  • motivační dopis se zdůvodněním proč se student hlásí do SpaceMastera,
  • doporučující dopisy (1 nebo 2) od učitelů z domácí university. Musí být uvedeny kontaktní údaje jako telefon a e-mail. Pro Non-EU se očekávají od učitelů též doporučení nebo doplnění názorů na studenta,
  • odpovídající fotografie pasového formátu, přiložená k přihlášce,
  • dokumenty dokládající předchozí praxi, zejména v oblasti kosmických projektů.

Všechny kopie musí být ověřené, stejně jako přesnost překladů do angličtiny musí být potvrzena. Originály potvrzení nebudou potřeba před imatrikulací na univerzitě.

Struktura studia SpaceMastera

Doba trvání je 4 semestry (požaduje se získat 120 ECTS kreditů).
Studenti získají rozšířené znalosti z oblasti balonů, raket, satelitů a radarů, tele-robotiky, senzorové techniky, automatického řízení a dynamiky systémů s více tělesy.
U SpaceMastera se předpokládá získání dvou MSc. titulů. Jeden na švédské universitě a druhý na domácí nebo jedné z dalších partnerských universit.

1. semestr - Úvodní, kosmickým otázkám věnované studijní předměty, úzce propojené s Evropským kosmickým průmyslem na univerzitě ve Würzburgu (Německo).

2. semestr - Studium předmětů s vazbou na řešení projektů v kosmickém středisku v Kiruně (Švédsko)

3. semestr - Inženýrská specializace v rámci Řídicí techniky.

4. semestr - Diplomová práce vedená učiteli nejméně dvou universit.

Školné a stipendia

Studenti z EU neplatí školné. Studenti z Non-EU budou platit školné ve výši 5000 EURO za jeden školní rok a 5000 EURO za druhý školní rok.
Studenti z EU mohou žádat stipendium z prostředků EU v rámci projektu Erasmus Socrates. Studenti Non-EU mohou žádat stipendium z fondu Erasmus Mundus.

Další informace na www.luth.se/spacemaster nebo na stránce s adresou www.spacemaster.se.

Termíny - souhrn

 • Přihlásit se ke studiu na ČVUT FEL magisterského programu Elektrotechnika a informatika v oboru Kybernetika a měření a bloku Řídicí technika.
 • Nejpozději do konce ledna kontaktovat doc. Jana Bílka na katedře řídicí techniky.
 • Po pohovoru s doc. Janem Bílkem vyplnit formulář na adrese www.erasmus.cvut.cz a kontaktovat odpovědnou osobu na fakultě p. Otakara Vlčka.
 • Pro předchozí body je konečný termín pátek 23. února. Přihlášení studenti po tomto termínu riskují, že nedostanou Erasmus stipendium pro studium v Německu a Švédsku.
 • Do konce března je třeba vyplnit přihlášku do studia SpaceMaster, Erasmus Learning Agreement a Mundus Erasmus Learning Agreement. Formuláře jsou k dispozici u doc. Jana Bílka na katedře řídicí techniky. Na konci března budou tyto vyplněné formuláře včetně příloh zaslány koordinátorovi do Švédska.
 • Během dubna je vhodné vyplnit přihlášku na ubytování na koleji. Všechny informace lze nalézt na adrese http://www.zv.uni-wuerzburg.de/auslandsamt/Welcome.htm
Za obsah odpovídá: