Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný životopis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: "S kandidaturou do AS ČVUT souhlasím.") a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do středy 28. 11. 2007 do 12:00 na sekretariátu děkana v níže uvedené formě:
    • 2 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky na CD nebo DVD (akceptované formáty jsou html, pdf nebo doc)
Za obsah odpovídá: