Projevení zájmu o obory

Žádám studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů, aby v době od 26.3. do 8.4.2007 vložili do KOSu obor, na který chtějí být zařazeni. Slouží k tomu funkce "Projevení zájmu o obor", kterou lze použít jak ve webovém, tak terminálovém rozhraní. Lze zadat několik oborů v pořadí podle priority.

Zařazení studentů na obory bude provedeno a zveřejněno do 14.4.2007. Od 16.4.2007 bude otevřen předběžný zápis předmětů pro zimní semestr akademického roku 2007/08.

Připomínám obory bakalářských programů:

Program Elektrotechnika informatika:

Program Softwarové technologie a management:

Besedy o těchto oborech se konaly v týdnu od 19.3. do 23.3.2007.

Pokud zájem o některý obor překročí jeho kapacitu stanovenou katedrami, které výuku v oboru zajišťují, budou pro zařazení do oboru použita kriteria zveřejněná dříve na webu FEL. Student, který nebude podle těchto kriterií zařazen na obor, který si vybral jako první v pořadí, bude zařazen na druhý vybraný obor. V případě, že v KOSu nevyplní druhý obor, nebude zařazen na žádný obor.

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: