Zajištění výuky předmětů X16HT1, X16HT2, X16HT3 v LS2006/7

V důsledku onemocnění vyučující prof. Efmertové je nutné provést dílčí změny v rozvrhu níže uvedených předmětů:

  • X16HT1: zrušení semináře v pondělí od 18 hod. Studenti mají možnost buď využít zbývající kapacitu předchozích 3 seminářů tohoto předmětu, které v bloku od 12.45 předcházejí rušený seminář, nebo se mohou přihlásit na předmět X16HT2 (rozsah 2+0), který je v úterý od 14.30. Vyučujícím je prof. Efmertová.
  • X16HT2: zůstává přednáška v úterý od 14.30. Vyučujícím je prof. Efmertová.
  • X16HT3: z důvodu zajištění výuky jiným vyučujícím je třeba přesunout blok 3 středečních cvičení od 14.30 do 19.30 (místnost Z470) na středu dopoledne od 7.30 do 12.30 (místnost H115). Vyučujícím je Ing. Mikeš. Cvičení od 12.45 do 14.15 zůstává v původním čase a místě, vyučujícím je prof. Efmertová.

Místo přesunovaných seminářů je rovněž možné si zapsat jiný humanitní předmět např. X16HI2 (rozsah 2+0, výuka středa od 16.15), nebo X16HI1 (rozsah 0+2, čtvrtek blok 4 seminářů od 9.15 do 16.00) v rámci dosud volné kapacity těchto předmětů. Vyučujícím je PhDr. Josefovičová. Další možností je volba předmětu X16FI2 (rozsah 2+0), úterý 9.15.

Uvedené změny budou v KOSu provedeny v pátek 8.2.2007, studentům bude zaslána automaticky generovaná zpráva.

Omlouváme se za event. potíže vzniklé s reorganizací rozvrhu vzniklé touto mimořádnou situací. Případné přetrvávající problémy lze řešit individuálně s vedoucím katedry.

doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
vedoucí katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd

doc. Ing. Karel Müller, CSc.
proděkan

Za obsah odpovídá: