Zápis do rozvrhu zimního semestru 2007/08 předmětů 1. semestru navazujícího MP

  • Studentům, kteří podali přihlášku do navazujícího MP, bude v průběhu dne 22.6.2007 zpřístupněn zápis do rozvrhu, a to podle stejných pravidel, jako pro ostatní studenty (limit kreditů 40 + K za akademický rok 2006/07, kde K je koeficient zveřejněný na webu). Studentům, kteří limit splní, bude zaslán mail.
  • Studentům, kterým se podařilo vytvořit rozvrh před tímto datem, bude rozvrh smazán.
  • Po vytvoření rozvrhu není třeba se do 7 dnů dostavit na PEO a nechat si potvrdit zápis předmětů. Potvrzení zápisu předmětů v KOSu i v indexu bude provedeno hromadně při zápisu do navazujícího magisterského programu v září.
  • Studentům, kteří nebudou do navazujícího MP přijati, bude po skončení přijímacího řízení rozvrh smazán.
  • Studentovi, který získal některé kredity uznáním předmětů absolvovaných jinde, umožní vstup do rozvrhu referentka (po konzultaci s proděkanem) nebo proděkan.
Za obsah odpovídá: