30 kreditů za diplomovou práci

VR FEL dne 28.2. schválila změnu počtu kreditů požadovaných pro absolvování strukturovaného magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika:

Ekonomicko-manažerské (SM) min. 4 (bylo 8)
Diplomová práce30 (bylo 17)
Projektymin. 5, max. 15 (bylo 10) (PMI, PMT, PMI2)
Celkemmin. 120

Na většině oborů dojde ke snížení minimálního počtu kreditů v kategorii "S".

Změny vyvolané zvýšením počtu kreditů za diplomovou práci se postupně implementují do studijních plánů a doporučených průchodů studiem. Nové minimální počty kreditů jsou v této tabulce.

VTELEEKONTELEKMSILNOBIO
minmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxmin max
Povinné (Z)2525252528 2125252520250 -
Povinné v bloku (ZZ)262626 28 26 181827277474
Povinně volitelné odborné (S)16 16 15 20 2413220 7 -
Projekt individuální (PMI)510510510510510510 10
Projekt v týmu (PMT)05050505050555
Diplomová práce3030303030303030303030303030
Povinně volitelné ekon-man. (SM)41241200412412412  -
Celkem120120120120120120120120120120120120120120
Volitelné (F)14 14 14 14 14 14 4 

Změny ve studijních plánech a doporučených průchodech v KOSu a na webu budou provedeny co nejdříve. Prosíme o trpělivost, po dobu rekonstrukce se řiďte výše uvedenou tabulkou.

Historie návrhu

Návrh podpořilo

Zdůvodnění

Všeobecně pociťujeme, že počty kreditů za samostatnou práci studentů jsou příliš nízké. Naši studenti tak za stejných 120 ECTS kreditů musí absolvovat daleko více předmětů než studenti ze "staré Evropy". Důsledkem jsou vysoké úvazky a nízké platy učitelů. I v magisterském programu někdy přetrvávají středoškolské metody výuky.

Prvním krokem ke snížení počtu kontaktních hodin je zvýšení počtu kreditů za projekty a diplomovou práci. Tento krok je snadno proveditelný, protože nesahá na státnicové okruhy a tím na profil absolventa. Díky tomu nepodléhá schválení Akreditační komise. Ve stejné etapě navrhujeme zvýšení volitelnosti, což opět odpovídá stavu na převážné většině prestižních univerzit. Druhý krok (zvýšení počtu kreditů za některé předměty) bude podstatně obtížnější, ale také nutný. Bude probíhat postupně spolu s vyhodnocováním zkušeností z prvního běhu předmětů v novém magisterském programu.

Při návrhu prvního kroku jsme se inspirovali stavem na dobrých evropských univerzitách, které už strávily ECTS systém.

Příklad: v Delftu mají za diplomku 45 kreditu (my doposud 17 za dipl. + 5 za PMI a 5 za PMT).

Celkově struktura kreditu v Delftu vypadá takto:

Compulsory courses(22 ECTS)
Specialisation courses(35 ECTS)
Free elective courses(18 ECTS)
Thesis project(45 ECTS)
Celkem120
pričemž ekonomické a humanitní předměty patří do kategorie Free elective courses.

Navrhovaná změna je v souladu s Dlouhodobým záměrem FEL.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: