Anketa hodnocení výuky za zimní semestr 2009/2010

Sděluji, že byla otevřena anketa hodnocení výuky pro všechny studenty zapsaných předmětů.

  • Vyzývám studenty k odpovědnému vyplněni ankety! Názory studentů z ankety jsou skutečně vypovídající jen při dostatečném počtu respondentů.
  • Vyzývam učitele, aby na svých přednáškach, seminářích, cvičeních, zápočtech, zkouškách vysvětlovali studentům význam ankety jako zpětné vazby pro zlepšení výukového procesu! Zájem studentů o anketu bude především tehdy, budou-li studenti vědět, že učitelé mají zájem o názory studentů.

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývá vedení fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů z ankety je důležitým nástrojem vedoucích kateder k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

Předpokládaný termín uzavření ankety je třetí týden letního semestru.

Anketa hodnocení výuky

Za obsah odpovídá: