FELAPO 2009 - Spolupráce vysokých škol a průmyslu? Je třeba definovat priority

Každoroční setkání vedoucích pracovníků technických vysokých škol FELAPO (27.-29.5.2009), jehož organizátorem byla Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, se v letošním ročníku neslo mimo jiné ve znamení výzvy ke konkrétním krokům ve spolupráci s průmyslovými partnery. Na setkání přijali pozvání vedoucí představitelé firem Siemens, Proctre&Gamble, Microsoft a ČEPS a nabídli v otevřené diskuzi své podněty k zefektivnění procesu výuky, realizace výzkumných projektů a profesionalizace studentů směrem k praktickému uplatnění. Výchozí diskuse se stala základem pro jednání v sekcích.

Za obsah odpovídá: