Granty na Bernské univerzitě

Bernská univerzita nabízí šest grantů mezinárodním studentům, kteří mají zájem o magisterský studijní program, začínající od podzimu 2010/11. Výše grantu je 1600 švýcarských franků měsíčně.

Žadatel o grant musí:

  • mít Bc či Ing, či MSc titul získaný nejpozději do konce července 2010 na univerzitě mimo území Švýcarska v oboru, který hodlá studovat,
  • mít trvalý pobyt mimo území Švýcarska

Více informací o grantovém programu najdou zájemci na http://www.int.unibe.ch:80/content/incoming/master_grant/index_eng.html.

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: