Hájení rozvrhu studenta v době od 2. 7. do 30. 8. 2009

Dne 2. 7. 2009 bude všem studentům ukončeno odpočítávání lhůty pro potvrzení zápisu. Osobní rozvrh vytvořený po 23. červnu se proto po celou dobu prázdnin nebude rušit. Dne 31. 8. 2009 v ranních hodinách se všem studentům, kteří si vytvoří rozvrh v době od 23. 6. do 30. 8. 2009, antedatuje počátek tvorby rozvrhu na 31. 8. 2009; od tohoto dne se jim znovu začne počítat desetidenní lhůta, během níž si musí nechat svůj rozvrh potvrdit na PEO.

Budou-li poštovní kanály v pořádku, začnou těmto studentům opět chodit varovné zprávy, aby si nechali na PEO schválit zápis do příštího semestru záznamem do indexu a do KOSu. Případná technická nehoda však nebude mít vliv na proces odpočítávání. Po uplynutí 10 dnů od data zahájení tvorby rozvrhu, nejpozději však 19. 9. 2009, bude zrušen osobní rozvrh všem, kterým referentka PEO nezaznamenala do KOSu i indexu schválení zápisu do příštího semestru.

Za obsah odpovídá: