Společnost IBM opět pořádá interní stáže pro nejlepší studenty

Termín stáže

Termín stáže: 1. 11. 2009
Délka stáže: dle dohody 3 - 4 měsíce

Výběrové řízení

Termín výběrového řízení stanoven: 15. 10. 2009 a 16. 10. 2009 (volbu termínu proveďte v přihlášce).

Přihláška do výběrového řízení

Vyplňte, prosím, webový formulář Přihláška na stáž (login: stazista@gmail.com, password: ibm4students) a zašlete svůj životopis na pavel_wimmer@cz.ibm.com.

Cíl programu:

Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM je propojení teoretických znalostí studentů s reálnými zkušenostmi z praxe tak, aby měli možnost získat potřebnou kvalifikaci. Jedná se o neplacený program, jehož vysokou přidanou hodnotou je investice do vzdělání, zisk jedinečných zkušeností a zvýšení šance při umístění se na trhu práce. Program si klade za cíl rozvíjet i tolik potřebné dovednosti v oblasti soft skills. Nejlepší absolventi stáží mají možnost odstartovat svoji kariéru buď přímo v IBM na pozicích Junior Consultant nebo v partnerských firmách IBM

Délka programu:

Program trvá necelý půlrok a kryje se ze školním semestrem, tak aby se projekty daly využít, po dohodě s vyučujícími, k získání kreditů.

Pro koho je určen:

Stáže jsou vhodné pro studenty od 2. ročníku (v závislosti na specializaci a zvoleném okruhu stáže).

Jak probíhá:

Stáž lze většinou rozdělit na dvě části. V té první se stážista seznamuje s technologiemi, v druhé části pracuje na konkrétním projektu. Zadání projektu by mělo odpovídat časovému rozmezí stáže. Během stáže jsou definovány kontrolní schůzky s mentorem, garantem stáže a stážistou. Cílem schůzek je zjistit jak stáž postupuje, zda se stihne včas, zda funguje komnikace mezi mentorem a stážistou. Komunikace mezi mentorem a stažistou je na dohodě obou (email, tel., chat, přítomnost v IBM) Stáž probíhá přímo v Sofwarové divizi IBM ČR, která zaměstnává přes 60 specialistů, včetně technických konzultantů, kteří pokrývají široké spektrum produktů pro komunikaci a týmovou spolupráci; správu dat, IT a aktiv podniku; bezpečnost; dohled nad IT; zálohování; vývoj, provoz a integraci internetových aplikací; SOA; ukládání a správu dat/obsahu; business intelligence; nástroje pro vývoj softwaru a řízení projektů. Po celou dobu stáže bude mít student k dispozici ThinkPad a veškeré potřebné vybavení.

Zakončení programu:

Na závěr stáže prezentují studenti své výsledky (své projekty) v rámci společné schůzky se zástupci IBM. Každá prezentace je na 20 minut (15 min. + 5 min. diskuze). V rámci prezentace student představí zaměření projektu, proč se projekt zpracovával, důležité milníky projektu (překážky, jak překonány) a krátce zhodnotí stáž. Všichni úspěšní absolventi získají absolventský certifikát.

Vzdělávací program:

Každému účastníkovi bude ušit vzdělávací plán přímo na míru s ohledem na jeho vybrané téma a zaměření projektu. Zajímavým benefitem je možnost absolvovat zdarma technická školení. Pro všechny zájemce bude připraven doprovodný vzdělávací program zaměřený na oblasti tzv. soft skills (komunikační dovednosti, řešení konfliktů, time managementu, vedení lidí) Naprosto unikátní bude zároveň možnost využít individuální nebo týmový koučink vycházející ze standardů ICF (International coaching federation) a absolvovat základní školení na toto téma.

Požadavky na studenta:

- ochota se dále vzdělávat
- aktivní přístup, samostatnost
- dobrý přehled v oblasti IT
- znalost anglického jazyka
- znalost programování v Javě výhodou

Výběrové řízení:

Zájemci o stáž jsou sezváni na jeden termín výběrového řízení. Termín je jim oznámen v předstihu minimálně 14 dní. Aby byl student přizván na výběrové řízení, musí vyplnit webový formulář. Den před konáním výběrového řízení je studentovi, v závislosti na oblast zájmu uvedenou v přihlášce, zasláno téma pro prezentaci. Studenti dané téma prezentují v délce cca 5-10 minut na výběrovém řízení.

Kontaktní osoba:

Pavel Wimmer
Academic Initiation Coordinator
Telefon: +420 272 132 055
Mobil: +420 737 264 383
E-mail: pavel_wimmer@cz.ibm.com
Za obsah odpovídá: