Otevírané obory bakalářského kombinovaného studia

V akademickém roce 2009/2010 budou pro studenty 2. ročníku kombinované formy studia otevřeny tyto obory:

V bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informatika 2257:

Elektronika a sdělovací technika 2612R018
Silnoproudá elektrotechnika 2642R005
Výpočetní technika 2612R051

V bakalářském studijním programu Softwarové technologie a management 2411:

Softwarové inženýrství 3902R031

V Praze dne 22. června 2009

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: