Počty bodů potřebných pro přijetí do bakalářského programu Otevřená informatika

  1. Minimum bodů potřebných pro přijetí do programu "Otevřená informatika" (OI) je 10.
  2. Uchazeči, kteří se hlásili do programu OI a na přihlášce měli uveden i druhý program, již obdrželi rozhodnutí o přijetí do druhého uvedeného programu.
  3. Uchazečům, kteří se hlásili do programu OI, dosáhli v testu nižšího počtu bodů než 10 (tedy 9 a méně) a na přihlášce neměli uveden druhý program, bude nabídnuto přijetí do jednoho z programů s volnou kapacitou na základě jejich písemné žádosti, doručené na Pedagogické oddělení FEL nejpozději do 30. 6. 2009. Formulář žádosti spolu s poučením bude zaslán v nejbližších dnech, nejpozději do 30 dnů.

Informace o počtu získaných bodů z přijímací zkoušky lze najít zde.

Praha 10. 6. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: