Promoce v listopadu

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli ve dnech 18. - 20. listopadu 2009.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události:

  • nebude povolena účast dětí do tří let věku
  • do sálu nebudou v žádném případě uváděni pozdní příchozí, prosíme tedy o dochvilnost

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Rozpis promocí

Za obsah odpovídá: