Informace pro zájemce o studium v Sezimově Ústí

Vážení studenti,

vedení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze děkuje všem přijatým uchazečům, kteří projevili zájem o studium prvého ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí.

Bohužel, pro nedostatečný počet přihlášených uchazečů nebude toto studium v akademickém roce 2009/10 v Sezimově Ústí otevřeno a veškerá výuka bakalářského studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika bude probíhat v Praze.

Zápis do prvého ročníku pro tyto uchazeče se uskuteční v rámci náhradního termínu zápisů dne 14.9.2009 od 8 hodin v posluchárně č. 340 v budově Elektrotechnické fakulty, Technické 1902/2 v Praze 6.

Uchazeči, kteří počítali s ubytováním v Sezimově Ústí a nemají proto doposud podanou žádost o ubytování na koleji v Praze, nechť urychleně vyplní formulář žádosti a odešlou jej na Správu účelových zařízení ČVUT (adresa uvedena na žádosti).

Přeji Vám úspěšné studium na naší fakultě.

doc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: