Přiznání prospěchového stipendia za letní semestr 2008/2009

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT a příslušným sdělením PEO není již nutné žádat o přiznání prospěchového stipendia.

Výjimkou jsou:

  • studenti, kteří v průběhu letního semestru akad.r. 2008/2009 studovali v zahraničí; v odůvodněných případech je možné prospěchové stipendium přiznat, i když student v zahraniční absolvoval nižší počet předmětů a/nebo získal nižší počet kreditů, než stanoví čl. 3 odst. 11 a) b) Stipendijního řádu ČVUT (v souladu s čl. 3 odst. 13 SZŘ)
  • studenti, kteří nastoupili v akad. r. 2009/2010 do prvního ročníku magisterského studia a bakalářské studium absolvovali na jiné fakultě ČVUT než FEL
  • studenti, kteří přestoupili na FEL z jiné fakulty ČVUT.

Pokud tito studenti splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, musí o toto stipendium požádat. Žádost je třeba odevzdat příslušné studijní referentce nejpozději do 31. 10. 2009.

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: