Způsob zveřejnění výsledků studentské ankety za letní semestr 2008/2009

V letošním roce budou mít všichni učitelé, kteří byli hodnoceni studenty z více než 20 %, možnost se k názorům studentů vyjádřit. Toto vyjádření bude zveřejněno.

Každý učitel dnes dostane adresu, kde si může stáhnout tu část výsledků ankety, která se týká jeho výuky. Současně bude instruován, jak se k názorům studentů vyjádřit do 21. 10. 2009.

Po ukončení možných vyjádření učitelů bude anketa okamžitě týž den 21. 10. 2009 zveřejněna tak jako každý rok, letos s případnými vyjádřeními učitelů.

Veškeré dotazy k technické stránce ankety prosím směřujte na Ing. Michala Valentu, PhD.

Za obsah odpovídá: