Zápisy do 1. ročníku na detašovaných pracovištích v Šumperku a v Sezimově Ústí

Šumperk (bakalářský studijní program "Softwarové technologie a management")

  1. Termín zápisu: pondělí 14. 9. 2009 od 11:00 hodin
  2. Místo zápisu:
    Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk,
    Gen. Krátkého 1
    787 29 Šumperk
  3. Formality nutné k zapsání jsou uvedeny v odstavci Řádné termíny (s termínem 14. září!, nikoli 2. a 3. 9.)
  4. Pokyny pro nástup do 1. ročníku budou v den zápisu upřesněny pro podmínky studia v Šumperku.

Sezimovo Ústí (bakalářský studijní program "Komunikace, multimédia a elektronika")

Děkan FEL rozhodne o otevřeni výuky a případném termínu zápisu na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústi po uzávěrce mimořádného přijímacího řízeni, t.j. v po 28. srpnu 2009.

V případě, že se nepřihlásí dostatečný počet zájemců na toto pracoviště, budou všichni přijatí studenti na program Komunikace, multimedia a elektronika zapsáni dne 14. září na pražském pracovišti (viz též pokyny) a budou studovat v Praze.

Konečné rozhodnutí děkana je zveřejněno.