Výsledky ankety studentů za letní semestr 2011/2012

  1. Všichni učitelé měli možnost do 24. září 2012 se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  2. Každý učitel měl možnost do 24. září 2012 vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby. Slovní komentáře studentů nejsou zveřejněny pouze při explicitním nesouhlasu učitele.
  3. Upozorňuji, že byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  4. Do 16. října budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2011/2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: