Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za letní semestr 2011/2012

V termínu 12. 9. - 24. 9. 2012 (do 17.00) má každý učitel možnost na webové stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2012ls/1/public/

  • stáhnout si svůj privátní balíček se svým hodnocením
  • vyjádřit svůj případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas)
  • vložit své vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby, uživatel vidí jen svoje komentáře (nevidí komentáře ostatních uživatelů)

Další harmonogram zpracování ankety za letní semestr 2011/2012

12. 9. 2012zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
26. 9. 2012zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
26. 9. 2012vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
5. 10. 2012 (posunuto na 12.10.2012)konečný termín pro vyjádření vedoucích kateder
12. 10. 2012 (posunuto na 19.10.2012)zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
16. 10. 2012 (posunuto na 23.10.2012)zveřejnění vyjádření vedoucích kateder a děkana
5. 11. 2012předběžné zápisy do letního semestru

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: