Opět slosování studentské ankety! Zajímavé ceny!

Každý student či studentka, kteří vyplní do 4. 2. 2013 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 4. února 2013, po 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Hoffmann (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn v průběhu 5. února 2013.

Budou vylosovány 3 ceny - na výběr bude

  • buď jízdenka na návštěvu IT veletrhu CeBiT 5. 3. 2013 v Hannoveru ve výši 8000 Kč
  • nebo tablet Archos 80 G9 / 8GB či modernější verse do výše 8000 Kč

Důležité termíny

21. 12. 2012 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

4. 2. 2013 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny další den.

4. 2. 2013 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

16. 2. 2013 uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

17. 12. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu.

Za obsah odpovídá: