Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2011/2012

  1. Všichni učitelé měli možnost do 23. února 2012 se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  2. Každý učitel měl možnost do 23. února 2012 vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby.
  3. Při nízkém počtu hodnotících studentů může být výpovědní hodnota hodnocení zkreslující!
  4. Po 19. března 2012 budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder a děkana k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2011/2012

Komentář k výsledkům

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: