Vyjadřování učitelů a postup zpracování výsledků studentské ankety za zimní semestr 2011/2012

V termínu 13. 2. - 23. 2. 2012 (do 22.00) má každý učitel možnost na webové stránce https://anketa-vyvoj.felk.cvut.cz/anketa/2011zs-fel/public/1/

  • stáhnout si svůj privátní balíček se svým hodnocením
  • vyjádřit svůj případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas)
  • vložit své vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby

Další harmonogram zpracování ankety za zimní semestr 2011/2012

13. 2. 2012zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
24. 2. 2012zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
24. 2. 2012vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
9. 3. 2012konečný termín pro vyjádření vedoucích kateder
16. 3. 2012zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
19. 3. 2012zveřejnění vyjádření vedoucích kateder a děkana
10. 4. 2012předběžné zápisy do zimního semestru 2012/2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: