Soutěž diplomových prací Porsche Engineering Award 2012

Prodloužení soutěže diplomových prací Porsche Engineering Award 2012 do 15. září 2012

Soutěž diplomových prací Porsche Engineering Award 2012 je určena pro absolventy Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Cílem je podpora talentovaných studentů ČVUT v rámci dohody o spolupráci mezi Porsche AG a FS ČVUT v Praze.

Organizátoři soutěže

 • Porsche Engineering Services, s.r.o.
 • Porsche Engineering Group GmbH
 • Porsche AG
 • ČVUT v Praze

Zaměření soutěže

Diplomové práce směřované do oblasti automobilového průmyslu:

 • Snižování spotřeby paliva (CO2), obsahuje i lehkou stavbu
 • Asistenční systémy řidiče
 • Zpracováni a rozpoznávání obrazu
 • Další práce vysoké úrovně se vztahem k automobilovému průmyslu (např. konstrukce vozidel/motorů, pasivní bezpečnost, návrh konceptů, elektrika/elektronika pro automobily, apod.).

Podmínky pro přihlášení

Přihlásit je možné diplomové práce řešené studenty FS a FEL ČVUT, které byly předloženy k obhajobě v roce 2012.

Hodnocení DP

Z důvodu hodnocení musí být práce organizátorům zapůjčena v písemné nebo elektronické podobě spolu s posudkem vedoucího a oponenta práce.

 1. Nominace prací vysoké úrovně je provedena ústavy a katedrami ČVUT.
 2. V případě, že počet přihlášených prací přesahuje 6, bude komisí složenou se zástupců nejméně 2 organizátorů proveden předvýběr prací, kterým bude umožněna prezentace před hodnotící komisí. Je právem organizátora do závěrečného hodnocení připustit větší počet prací.
 3. Závěrečné hodnocení je provedeno na základě prezentace práce před komisí složenou se zástupců Porsche AG, PEG, PES s.r.o. a ČVUT. Prezentace by měla být v cizím jazyce (AJ nebo NJ). Prezentace je v obvyklém rozsahu obhajoby DP - 10 - 15 min s následnou diskusí.

Kritéria hodnocení

Obecné podmínky - Technická kritéria + Obsahová kritéria + Osobní kvalifikace diplomanta

Dílčí hodnotící kritéria

 • Úroveň řešení
 • Inovativnost práce
 • Aplikovatelnost a obecná využitelnost práce
 • Aktuálnost práce
 • Úroveň prezentace práce a diskuse výsledků
 • Formální zpracování

Ocenění

Budou oceněny 3 práce.

 1. místo - odměna 1 000 EUR
 2. místo - odměna 500 EUR
 3. místo - odměna 350 EUR

Odměny budou vyplaceny v českých korunách po schválení výsledků organizátorem. Pro přepočet bude použit aktuální kurz. Autoři oceněných prací budou pozvání na exkurzi do vývojového centra firmy Porsche AG ve Weissachu, SRN. Veškeré náklady budou uhrazeny firmou Porsche. O ocenění rozhodne komise navržená organizátorem a na toto není možné uplatňovat právní nárok.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění

Vyhlášení výsledků a předání ocenění bude zorganizováno firmou Porsche v průběhu roku 2012. Místem bude Praha nebo Weissach, SRN. Případné cestovní a pobytové náklady budou hrazeny firmou Porsche. Jména oceněných, téma práce a fotografie z předávání cen budou zveřejněny v materiálech Porsche a ČVUT.

Další podmínky

Časový plán soutěže bude oznámen v samostatném dokumentu.

Podáním přihlášky do soutěže "Porsche Engineering Award 2012" účastník souhlasí s podmínkami organizace soutěže. Dále účastník souhlasí se zveřejněním jména, tématu práce a fotografií z předání ocenění v materiálech Porsche Engineering Group GmbH, Porsche AG a ČVUT. Práce a další související materiály budou organizátory použity pouze pro účely soutěže "Porsche Engineering Award 2012". Veškeré materiály budou po soutěži účastníkům vráceny.

Pro více informací a přihlášku pište na pr@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: