Cena Siemens 2012

V Betlémské kapli v Praze, ve slavnostní hale ČVUT, se dne 3. prosince 2012 uskutečnil koncert a slavnostní vyhlášení a předání cen společnosti Siemens. Šlo již o 15. ročník soutěže "Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2012" o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce.

Společnost Siemens tuto soutěž vyhlašuje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Letošní ročník vznikl za významné spolupráce s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů a s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Do soutěže bylo možné přihlásit práce, které byly zpracovávány v technických, ekonomických nebo vybraných přírodovědných oborech. Letos byl přihlášen rekordní počet 190 prací.

V letošním roce byli v nových kategoriích Ceny Siemens odměněni také vybraní mladí vědečtí pracovníci a významný vysokoškolský pedagog.

Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka:

vlevo doc. MUDr. František Véle, CSc. (90 let, Katedra fyzioterapie FTVS UK Praha), vpravo Ing. E. Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel firmy Siemens ČR)

Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu:

Vítězná práce:

A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics, kolektiv autorů - Aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex (Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha)

Další kategorie a ocenění uvedeny na http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/press/releases/new/Main/63098.jet.

"Aby podniky mohly vyrábět, je nutný výzkum a jsou nutné inovace. Aby vznikaly inovace, je nutné mít vzdělání. Jestliže takto uzavřenou kružnici hodnot zpětně z průmyslu podpoříme, vznikne spirála, která symbolizuje růst a vzestup vzhůru. A to si jistě Česká republika zaslouží", řekl generální ředitel firmy Siemens ČR, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA ve svém úvodním projevu. Zdůvodnil tím tak vznik nových tří kategorií Ceny Siemens zaměřených na pedagogy a vědecké pracovníky.

Za obsah odpovídá: