Den otevřených dveří FEL

Nejen rekordní návštěvnost více než šesti stovek účastníků, ale také neobvykle vysoký počet zpřístupněných pracovišť a laboratoří přinesl Den otevřených dveří (DOD) Elektrotechnické fakulty CVUT. A jestliže DOD, pak samozřejmě v obou budovách FEL - jak v Dejvicích na Praze 6, tak na Karlově náměstí na Praze 2.

Již při úvodním slově děkana FEL a dalších přednášejících se v posluchárně č. 309 v Dejvicích tísnily přes čtyři stovky účastníků (obr. 1). Na Karlově náměstí je k účelu úvodního slova již tradičně určena historická Zengerova posluchárna. A také ona byla plná. Mnozí návštěvníci si průběh dne rozdělili na dvě části, aby stihli prohlídku a nabídku pracovišť obou budov.

Informace o FEL, přednesené v poměrně svižném tempu, předznamenaly následný volný pohyb účastníků DOD po budově FEL v Dejvicích. Orientační systém barevných tras a informačních tabulí, doplněný o personálně obsazené infostánky, zajistil, že byla navštívena jak pracoviště v zadním traktu laboratoří, tak pracoviště a laboratoře v nejvyšším, osmém patře. Těšil nás zejména zájem dívek-studentek o prohlídky, například haly vysokých napětí katedry energetiky (obr. 2).

Zájem účastníků o prohlídku co největšího počtu zpřístupněných pracovišť měl podpořit i kvíz s konkrétními otázkami vztahujícími se k předváděným exponátům. Mnozí účastnící DOD dali před jeho vyhodnocením a slosováním o ceny ve 14:00 hod. v Dejvicích přednost Robosoutěži, která už od 11:30 probíhala na Karlově náměstí. Ale to nevadilo - vždyť již 4. ročník Robosoutěže si takovou popularitu jistě zasloužil.

A příští Den otevřených dveří na FEL se koná již 8. února 2013.

 

Za obsah odpovídá: