Úspěch prestižní konference EuCAP 2012 pořádané katedrou elektromagnetického pole

Katedra elektromagnetického pole uspořádala v týdnu 26-30. 3. 2012 prestižní konferenci 6th European Conference on Antennas and Propagation - EuCAP2012. Prof. Miloš Mazánek byl conference chair a řada dalších členů katedry pak byla zvolena do výboru konference.

Konference se uskutečnila v Kongresovém centru Praha a navázala na předchozí úspěšné ročníky v Římě, Barceloně, Berlíně, Edinburghu a Nice. Na základě kladných ohlasů byla ohodnocena jako druhá nejúspěšnější ze všech dosavadních ročníků EuCAP (prvenství náleží konferenci v Nice 2006).

Akce se zúčastnilo rekordních 1024 delegátů z více než 60 evropských i mimoevropských zemí. Příspěvky byly prezentovány ve formě posterů, přednášek a workshopů v 10-ti paralelních sekcích. Sborník konference bude publikován obdobně jako v minulých letech v databázi IEEExplore a veden na Web of Science.

Konferenci doprovázela přehlídka celkem 41 vystavovatelů. Evropská kosmická agentura (ESA), k této výjimečné příležitosti zapůjčila pořadatelům přesný model satelitu Envisat 7 v měřítku 1:10, který patřil na výstavě k největším atrakcím.

Více informací ke konferenci naleznete na stránkách http://www.eucap2012.org.

Za obsah odpovídá: