Fakultní školy FEL ČVUT v Praze

Na základě iniciativy středních škol se děkan FEL ČVUT rozhodl zřídit pro vybrané střední školy označení Fakultní školy FEL ČVUT. Cílem tohoto projektu je navázání užší spolupráce mezi fakultou a středními školami, která umožní studentům středních škol se lépe seznámit s prostředím vysoké školy a naopak pracovníkům fakulty se lépe seznámit s potřebami těch studentů, kteří mají zájem studovat na fakultě elektrotechnické ČVUT.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Způsob spolupráce, statut a další podrobnosti Mgr. I. Pilarčíková pilarcik@fel.cvut.cz, doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. prodekan.bak@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: