Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve středu 3. 10. 2012 v Betlémské kapli.

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

8,30 hod.skupiny 1 - 8, 11, 13, 35 - 39, 66, 67
10,30 hod.skupiny 12, 15 - 17, 31 - 34, 43 - 46, 61 - 65

Dne 3. 10. 2012 se výuka pro 1. ročníky neruší.
Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Za obsah odpovídá: