Technologie by se měly přizpůsobovat potřebám uživatelů, ne naopak

Technologie se musí přizpůsobovat člověku a jeho potřebám, a ne obráceně - v budoucnu by měly své uživatele mimo jiné chránit před přílišným zahlcením informacemi. I to je jedna z myšlenek, které zazněly v přednášce ředitele Institutu intermédií Ing. Romana Berky Ph.D., na sobotní konferenci, jež se konala v rámci festivalu PROUDY 2012 v Národní technické knihovně. Na téma Jak změní multimédia a technologie náš svět v roce 2020 nebo i mnohem dříve zde hovořilo kromě zástupců akademické obce také mnoho osobností z firem jako Microsoft, Seznam.cz, IBM, Quix, Dark Side, Sherwood, 3DSense a dalších.

"Ta otázka nestojí, co bude v budoucnosti, ale co my chceme, aby bylo," zdůraznil Berka ve svém příspěvku. Apeloval přitom na vývojáře, absolventy technických univerzit, aby nezapomínali na to, že hlavní postavou multimediální komunikace je vždy člověk. Multimédia popsal jako komplex technologií, které zprostředkují komunikaci člověka s člověkem, nebo člověka s nějakou aplikací či strojem. Tato komunikace má podle něj hluboké kořeny. "Myšlenka audiovizuální komunikace existuje stovky či tisíce let," uvedl.

Technologický vývoj podle něj běží po spirále, vždy přináší něco nového a tím člověku umožní se přizpůsobit. Vyspělé technologie musí jít ruku v ruce s vyspělým uživatelem, který je bude umět využít, podotkl. Představil rovněž obor HCI/HUMAN COMPUTER INTERACTION, který se zabývá právě tím, jaká má být ideální a pro uživatele přívětivá komunikace člověka s počítačovými aplikacemi, a kterému se mimo jiné věnují odborníci z katedry počítačové grafiky a interakce elektrotechnické fakulty ČVUT.

V blízké budoucnosti se podle Berky bude určitě rozvíjet oblast vyhledávání dat nebo komunikace s pohyby a gesty. Upozornil také na to, že pod vlivem internetu bude nutné upravit pojetí autorských práv.

Pro více informací o festivalu PROUDY klikněte na proudy2012.cz, proudydigital.cz nebo na facebook.com/socialniproudy. Profil Romana Berky a dalších přednášejících najdete na http://www.proudy2012.cz/proudy-konference/profily-prednasejicich/.

Za obsah odpovídá: