KyR raut - přivítání nových studentů programu Kybernetika a robotika

Katedra kybernetiky a katedra řídicí techniky uspořádaly přivítání nových studentů programu Kybernetika a robotika, které se uskutečnilo 20. 9. 2012 pod názvem KyR raut. Studenty přivítal prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. Poté jim byly prezentovány možnosti, které mají v rámci mimoškolních aktivit (eClub. Kariérní centrum atp.). Stávající studenti programu s nováčky besedovali o jak dalších možnostech zapojení se do školního života, tak o zcela praktických otázkách a problémech, které naši noví studenti řeší.

Na závěr celé akce bylo pro všechny zúčastněné přichystáno malé občerstvení a pro nové studenty i malý dárek jako připomínka vstupu do další důležité životní etapy.

Za obsah odpovídá: