Slavnostní otevření nové Studovny

Za poslední dva uplynulé týdny bylo v prostorách bývalé knihovny na FEL v Dejvicích znát, že stavební práce jsou ve finální fázi. Dosavadní staveniště se den ode dne stále více měnilo v interiér určený pro užívání - z okenních parapetů zmizely ochranné polepy, byla vyčištěna a nablýskána podlaha, ke stropu byla osazena nová svítidla, zákoutí a jednotlivé boxy zaplnil nábytek, v otevřeném prostoru se objevila sedací souprava. Nová Studovna (a název Studovna berme, prosím, zatím jako název pracovní) se chystala ke svému slavnostnímu otevření.

Došlo k němu v pondělí 10. prosince, v 17:00. "Splnil jsem si jeden ze svých snů. Jeden ze slibů, které jsem sám sobě dal při svém nástupu do funkce.", sdělil několika desítkám účastníků slavnostního otevření v úvodní řeči děkan fakulty, prof. Pavel Ripka. Pana děkana poté doplnil i několika poznámkami i rektor ČVUT, prof. V. Havlíček.

Poté se již rozproudila volná zábava, doplněná o swingové melodie živého orchestru.

Výsledný interiér Studovny je realizací vítězného návrhu studentů Fakulty architektury, Barbory Fraňkové a Jana Harciníka, kteří pod týmovým názvem "Žvejkačky" získali v soutěži studentských projektů 1. místo.

Úpravou Studovny na FEL vzniká příjemné odpočinkové prostředí, které zároveň umožní studentům nerušené studium a soustředěnou práci. Studovna nabízí kontinuální prostor, který směrem od vstupu mění svou intenzitu rušení, od nejrušnějšího kavárenského provozu, přes klasické studijní stoly, které se dají díky své modulovosti a lehkosti libovolně seskupovat, až po část, kde si student může pohovět na sedacích pytlích, či se rovnou natáhnout na příjemný koberec.

Studenti mohou zvolit buď místo, kde je při práci na jejich laptopech nebude nikdo rušit, nebo mohou zůstat v otevřeném prostoru vhodném k diskusi nebo pro jiný způsob komunikace.

Do středu celého prostoru je vložen box, který po obvodu obsahuje několik studijních komůrek pro jednoho či více studentů s laptopy. Tento box zároveň ukrývá kavárenský bar a celé jeho zázemí. Místnost, která byla před rekonstrukcí vybavena mnohými nepříliš výhodně umístěnými vertikálními průtahy vzduchovodů, stoupaček, výtahu apod., byla vyčištěna a uklizena, a všechny konstrukční prvky byly s výhodou využity pro zakomponování jednotlivých komůrek a baru. Čelní vstupní stěna Studovny je prosklena, a proto už z chodby osvětlený bar láká vejít dovnitř a dát si v příjemném prostředí něco dobrého.

Po stavebních úpravách byl už i v této fázi zpřístupněn i suterén, do kterého je přístup schodištěm z centrálního boxu.

Celková plocha Studovny je 225 m2 (14 × 16 m), plocha suterénu je 90 m2. Má kapacitu 60 míst v přízemním a 37 míst v suterénním podlaží.

Z technického hlediska je studovna vybavena tak, aby splňovala jak požadovanou úroveň uživatelského komfortu, tak nároky na datové připojení: je protkána strukturovaným kabelovým systémem s datovými kabely se všemi potřebnými výstupy.

Instalovaný příkon Studovny obsahuje 6 kW v osvětlení, včetně nouzového, a 20 kW v zásuvkových obvodech. Předpokládaná spotřeba Studovny je 1,8 MWh/rok. A aby bylo jasno - na intenzitu osvětlení Studovny je plánováno 500 lx, na bar 300 lx a na chodby 100 lx.

Opravdové provozní otevření Studovny je naplánováno na 2. ledna 2013.

Za obsah odpovídá: