Cena v soutěži STM32 OpenWorld Design Contest pro tým katedry teorie obvodů

Studenti Ing. Jakub Parák, Ing. Matouš Pokorný a Bc. Jan Dvořák reprezentovali FEL ČVUT a pod názvem týmu FEE CTU TEAM obhájili první místo v soutěži s název OpenWorld Application Design Contest 2012, kterou organizovali firmy Raisonance a ST Microelectronics.

Soutěž byla zaměřena na vytvoření zařízení na platformě EvoPrimer sloužícímu v asistívních technologiích. Náš tým vytvořil prototyp zařízení, která mělo tuto funkcionalitu: dálkové monitorování vitálních funkcí, monitorování fyzické aktivity, alarmy rizikových stavů a online přenos dat a alarmů do kontrolního PC. Dané zařízení by bylo vhodné pro osamělé seniory, pro lepší sledování lidí v domovech důchodců, lázních a jinde.

Promo video prototypu

Tisková zpráva

Za obsah odpovídá: