Stanovení minimálního počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dnech 20. - 22 června 2012. Komise, jmenovaná děkanem, na svém jednání dne 22. června 2012 pro přijímací řízení do bakalářských programů konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v jejím průběhu neshledala žádné závady.

Komise navrhla děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan návrh komise akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management7
Komunikace, multimedia a elektronika7
Kybernetika a robotika 7
Otevřená informatika8
Softwarové technologie a management7

Přijatí studenti presenčního studia se dostaví k zápisu v pátek 29. června 2012, kde obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu, studenti kombinovaného studia budou o termínu zápisu informování v rozhodnutí o přijetí. Výsledky přijímacího řízení je možné si ověřit v elektronické přihlášce od 25.června 2012.

V Praze dne 22. 6. 2012

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: