Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) NPOZ004 2/0 Zk
II. (letní) NPOZ005 2/0 Zk

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru bude znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni. Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (20. 8. . 21. 10. 2012; v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení vlastni fakulty a/nebo MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Anotace
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního myšlení. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Zimní semestr 2012/2013 (PZ004):

Zahájení: středa 10. října 2012, 14:30

Seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

Předpokládaná témata pro zimní semestr:

Stručná historie kybernetiky, umělé inteligence a kognitivní vědy. Debaty o inteligenční singularitě. Co je přirozené a co umělé. Paradoxy a gödelovská autoreference (nad knihou D. R. Hofstadtera .Gödel, Escher, Bach.). Smysly tělesné a mentální, smysl pro počty a čísla. Enaktivní přístup v robotice. Perspektiva první a třetí osoby, vědomí jako filosofický problém.

Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literaturu půjčuji pouze k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející přednášenou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word):

první (předběžnou) do 28. 11. 2012
druhou (definitivní) do 16. 1. 2013

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.

 

Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL

Za obsah odpovídá: