Promoce v březnu

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli dne 21. března 2012.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události:

  • do sálu nebudou v žádném případě uváděni pozdní příchozí, prosíme tedy o dochvilnost

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Ve dnech promocí se výuka neruší. Studentům, kterým promoce koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Rozpis promocí

Za obsah odpovídá: