Tým českých studentů byl přijat do kosmického projektu k letové kampani v roce 2015

Na základě výběrového řízení komise Von Karmanova institutu v Belgii byl tým českých studentů přijat do evropského kosmického projektu QB50 pro období 2012 až 2015. Tohoto projektu se účastní 50 týmu z 38 zemí! Projekt se zabývá studiem nižších vrstev termosféry od výšky 320 do 90 km nad Zemí, která do současné doby nebyla takto komplexním způsobem analyzována. QB50 znamená padesát satelitů o hmotnosti 2 kg vypuštěných do uvedených vrstev termosféry pro záznam, popis a pochopení procesů ovlivňujících návrat kosmických modulů do zemské atmosféry.

Pod vedením Ing. Jaroslava Laifra z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze vznikla pracovní skupina cca 25 členů týmu CzechTechSat spojující dvě fakulty (FEL a FS) a nejméně tři mimouniverzitní subjekty. Jeho cílem je realizace jednoho z padesáti satelitů dotyčného projektu.

Otevřela se tak cesta jak jedinečnou formou prezentovat naší univerzitu v projektu, který čítá přibližně tisícovku profesionálů zabývajících se kosmickou vědou, technikou a mnoha dalšími odvětvími, včetně manažerských a hospodářských věd a mezinárodního práva.

Iniciativa projektu CzechTechSat je podpořena vyjádřením děkanů Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní, ředitelem České kosmické kanceláře, sponzorským darem Světové asociace pro inovativní technologie (World Association for Inovative Technologies).

Přestože finanční prostředky na základní prototyp satelitu jsou čerpány z grantu SGS č. 161-821540C ve výši 221 tis. Kč, bude se realizační tým muset obrátit i na další sponzory.

Právě v těchto dnech je Ing. J. Laifr v Bruselu, kde na pracovní schůzce zúčastněných týmů obhajuje svoji koncepci.

Ing. J. Laiferovi k tomuto mimořádnému úspěchu gratulujeme a věříme, že se svým týmem bude FEL nadále úspěšně prezentovat.

Více informací o projektu naleznete na stránce: www.qb50.eu

Za obsah odpovídá: