Fakulta elektrotechnická ČVUT hledá "talenty" na našich školách v regionech!

V rámci projektu OPVK "Popularizace vědy a výzkumu" se 10. října 2012 otevřel první ročník vědomostní soutěže "Science Face - Elektrotechnická olympiáda".

Soutěž pro mládež na portálu http://go2fel.cz/soutez je připravena katedrou telekomunikační techniky a svým posláním podporuje technické myšlení a dovednosti u žáků víceletých gymnázií a středních škol.

Soutěž obsahuje vypracování vědomostního testu a zpracování soutěžního projektu (prezentace) na vlastní téma z oblasti technických oborů. Bude se soutěžit i hodnotit ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Test obsahuje otázky z matematiky, fyziky a techniky odpovídající všeobecným znalostem žáků vyššího stupně základních škol (mladší žáci) a všeobecným znalostem žáků středních škol (starší žáci). Finále proběhne v únoru 2013 na ČVUT v Praze.

Projekt má upozornit na důležitost technického vzdělávání pro naši budoucnost. V rámci této aktivity, "Výběr talentů", se uskuteční také návštěvy našich vědců přímo na školách a budou organizovány i exkurze pro studenty v našich výzkumných laboratořích. Uspořádáme "Zimní elektrotechnickou školu" - týdenní seminář pro nadané žáky na FEL, dále pak konference a vzdělávací semináře pro kolegy - pedagogy. Budeme diskutovat výsledky našeho vzdělávacího systému a naši práci s mladou generací. Hlavní motto projektu zní "Studium techniky - tvoje dobrá volba!"

Více o projektu na http://go2fel.cz.

prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D., garant projektu
katedra telekomunikační techniky

Za obsah odpovídá: