Vyhlášení výsledků soutěže na návrh propagační samolepky FEL

Soutěže se zúčastnilo 43 autorů se 104 grafickými návrhy. Na webu fakulty pro soutěžní návrhy hlasovalo 897 členů akademické obce FEL, kteří určili pořadí jednotlivých návrhů.

Děkan jmenoval ad hoc komisi, jejímž úkolem bylo potvrdit výsledky webového hlasování a vyloučit návrhy obsahující vulgarity, chyby, nepravdy apod.

Komise zasedala dne 23. 1. 2012 v tomto složení:

  • Mgr. Ivana Pilarčíková
  • Akad. mal. Lucie Svobodová
  • Bc. Lenka Mudrová
  • Ing. Petr Němeček
  • Ing. Zdeněk Houf

Na základě hlasování komise navrhla pořadí na prvních třech místech a rozhodnutím děkana bylo potvrzeno, že budou finančně odměněny tyto návrhy:

  • 1. místo návrh č. 4, autor Iljuschin Vladimír
  • 2. místo návrh č. 5, autor David Rudolf
  • 3. místo návrh č. 56, autor Mrázek Adam

Odměněné i nefinancované návrhy budou se souhlasem autorů používány pro propagaci naší fakulty.

Děkujeme všem, kteří přispěli svými návrhy do této soutěže, a všem, kteří se zúčastnili hlasování.

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana

Za obsah odpovídá: