Výsledky soutěže bakalářských prací STM

V letošní soutěži bakalářských prací studijního programu Softwarové technologie a management byla jako nejlepší vyhodnocena bakalářská práce Daniela Mikeše s názvem Webová sazba notového zápisu, hned druhou nejlepší prací byla vyhodnocena práce Daniela Prince Planární segmentace mračna bodů, třetí místo získal Daniel Rys s prací Zadávání textu na mobilním zařízení pomocí multitouch gest. Do finále postoupili také Veronika Dvořáková, Tomáš Pastýřík a Václav Trpák.

Do soutěže bylo nominováno přes 20 prací vedoucími či oponenty. Každou práci hodnotily komise státních závěrečných zkoušek. Kromě obsahu textu a tématu se hodnotila i úroveň prezentace. Do užšího výběru bylo vybráno celkem 13 prací, ze kterých komise soutěže ve složení Jiří Žára (garant programu STM), Pavel Náplava, Ondřej Poláček, Martin Komárek a Adam Sporka, vybrala 6, které postoupily do finále. Tři nejlepší práce vybírali Pavel Žikovský (ČVUT FIT), Jan Koutník (IDSIA, Lugano) a Ondřej Poláček (ČVUT FEL, který v současné době spolupracuje též s Universität Salzburg). Termín vyhlášení výsledků byl posunut na září z organizačních důvodů. Děkujeme za pochopení.

Více informací o soutěži s odkazy na nejlépe hodnocené bakalářské práce najdete na http://stm.fel.cvut.cz//soutez/vysledek.html

Organizátoři soutěže děkují všem zúčastněným a gratulují vítězům.

 

Za obsah odpovídá: