Ze života FELu

Vyhlašujeme letní fotografickou soutěž na téma Ze života FELu

Cílem fotografické soutěže je shromáždit 35 fotografií, které nejvýstižněji zachycují život a dění na fakultě. Z 35 nejlepších fotografií bude vybráno 28, které budou prezentovány ve fakultním kalendáři na rok 2013.

Všech 35 nejlepších fotografií bude vystaveno v první polovině školního roku 2012/2013 v prostorách fakulty. Při příležitosti otevření výstavy budou výhercům předány věcné a finanční ceny.

Fotografie lze do soutěže přihlašovat do 15. září 2012.

  • soutěže se mohou zúčastnit studenti i zaměstnanci FEL
  • do soutěže je možné přihlašovat digitální fotografie ve formátu JPG, PNG nebo TIF
  • pro tisk budou použity fotografie upravené na rozměr 1730 x 1335 px (tiskové rozměry 146,5 x 113 mm, 300 dpi), zasílat lze i fotografie neupravené (JPG min. 1,5 MB)
  • do soutěže zasílejte pouze své vlastní fotografie v maximálním počtu tři
  • fotografie zasílejte buď jako přílohu e-mailu na adresu pr@fel.cvut.cz nebo prostřednictvím www.uschovna.cz (zašlete nám kód zásilky)
  • každá fotografie musí být označena jménem a krátkým popisem zachycené situace (prosíme neuvádět na fotografii)
  • přihlášením do soutěže autor snímku automaticky souhlasí s jejím použitím pro propagační účely FEL ČVUT v Praze
  • v případě postoupení vaší fotografie mezi 35 nejlepších, budeme požadovat zaslání originální fotografie v tiskové kvalitě pro souhrnnou výstavu

Pokud máte nějaké otázky, napište nám na pr@fel.cvut.cz nebo se zastavte v 1. patře FEL, Technická 2, místnost 155.

Váš nový PR tým

 

Za obsah odpovídá: