Přípravný kurz španělštiny

Evropská kancelář odboru vnějších vztahů rektorátu ČVUT ve spolupráci s katedrou jazyků fakulty elektrotechnické ČVUT nabízí přípravný kurz španělštiny pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt na španělských univerzitách v rámci programu Erasmus.

Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 2 hodiny týdně.

Požaduje se vstupní znalost alespoň na úrovni A2 Evropského referenčního rámce.

Konání kurzu: středa 12.45 . 14.15 hod., učebna Z2:B1-214 (Zikova 2, 2. patro)

Zahájení: 19. září 2012

Vyučující: PhDr. Eva Kmínková

Počet studentů v kurzu: 15

Zájemci ze všech fakult se mohou přihlásit do 14. září 2012 přímo u vyučující na adrese kminkova@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: