Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na rok 2013/14

Přihlášky žadatelů se podávají pouze on-line.

 1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent, v případě lékařských oborů dostačuje 2. atestace nebo osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na:
  http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0.
 2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
  • A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
  • B. postdoktorské - pro badatele, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  • C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na:
  http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie (juniorská kategorie)
  a http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0 (postdoktorská a seniorská kategorie).

Za obsah odpovídá: