Vládní stipendia na tří až desetiměsíční vědeckovýzkumné pobyty v USA

Vhodní uchazeči:

  • začínající vědečtí pracovníci před dosažením Ph.D. (juniorská kategorie)
  • vědečtí pracovníci, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety (postdoktorská kategorie)
  • vědečtí pracovníci, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety (seniorská kategorie)
  • předchozí úspěšná vědecká a/nebo pedagogická činnost
  • aktivní účast v akademickém životě domovské instituce či v místní komunitě
  • pozvání americké instituce

Podrobné informace včetně přihlášky:
www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0
tel. 222 729 987
e-mail: fulbright@fulbright.cz

Uzávěrka: 1. prosince 2012 na akademický rok 2013/14

Současně připomínáme i další stipendia nabízená pro uchazeče pro studium v USA, vědecké pracovníky a učitele, podrobně na www.fulbright.cz/stipendia.

Za obsah odpovídá: